O'zgartirilgan: 23-02-2021

Bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari

Bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari 01.04.2019

Кo'rsatkichlar nomi mlrd.so'm
1 Umumiy kapital 3 162,5
1.1 shu jumladan: Ustav kapitali 2 796,0
2 Jami aktivlar 31 545,6
3 Vakillik hisobvarag'idagi mablag'lar 407,6
4 Kassadagi mablag'lar 221,7
5 Majburiy zahira hisobvarag'idagi mablag'lar 228,2
6 Kredit qo'yilmalari 28 265,5
7 Horijiy valyutada berilgan kreditlar 22 249,0
8 Ipoteka kreditlari 1 236,8
9 Istemol kreditlari 293,1
10 Mikrokreditlar 227,2
11 Qimmatbaho qog'ozlar va investitsiyalar portfeli 396,7
12 Jalb qilingan depozitlar hajmi 7 389,9
13 Aholi omonatlari 1 060,5
14 Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar 114,5
15 Bank foydasi 8,5
16 Mijozlar bazasi (dona) 2 008 941
16.1 shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar) 1 957 262
17 Filiallar soni 27
18 Minibanklar soni 77

Bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari 01.01.2019

Кo'rsatkichlar nomi mlrd.so'm
1 Umumiy kapital 3 168,0
1.1 shu jumladan: Ustav kapitali 2 098,9
2 Jami aktivlar 30 361,2
3 Vakillik hisobvarag'idagi mablag'lar 626,1
4 Kassadagi mablag'lar 335,1
5 Majburiy zahira hisobvarag'idagi mablag'lar 245,1
6 Kredit qo'yilmalari 26 607,1
7 Horijiy valyutada berilgan kreditlar 20 825,5
8 Ipoteka kreditlari 1 137,9
9 Istemol kreditlari 229,8
10 Mikrokreditlar 626,4
11 Qimmatbaho qog'ozlar va investitsiyalar portfeli 403,4
12 Jalb qilingan depozitlar hajmi 7 102,6
13 Aholi omonatlari 1 126,4
14 Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar 140,0
15 Bank foydasi 123,2
16 Mijozlar bazasi (dona) 1 959 130
16.1 shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar) 1 909 565
17 Filiallar soni 27
18 Minibanklar soni 77

Bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari 01.10.2018

Кo'rsatkichlar nomi mlrd.so'm
1 Umumiy kapital 3 131,5
1.1 shu jumladan: Ustav kapitali 2 098,8
2 Jami aktivlar 29 697,9
3 Vakillik hisobvarag'idagi mablag'lar 354,7
4 Kassadagi mablag'lar 245,8
5 Majburiy zahira hisobvarag'idagi mablag'lar 455,7
6 Kredit qo'yilmalari 24 256,9
7 Horijiy valyutada berilgan kreditlar 18 833,8
8 Ipoteka kreditlari 993,2
9 Istemol kreditlari 237,2
10 Mikrokreditlar 283,8
11 Qimmatbaho qog'ozlar va investitsiyalar portfeli 396,5
12 Jalb qilingan depozitlar hajmi 7 924,2
13 Aholi omonatlari 1 108,6
14 Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar 140,2
15 Bank foydasi 86,7
16 Mijozlar bazasi (dona) 2 047 230
16.1 shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar) 1 999 914
17 Filiallar soni 26
18 Minibanklar soni 76

Bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari 01.07.2018

Кo'rsatkichlar nomi mlrd.so'm
1 Umumiy kapital 3 119,4
1.1 shu jumladan: Ustav kapitali 2 098,8
2 Jami aktivlar 25 976,8
3 Vakillik hisobvarag'idagi mablag'lar 747,5
4 Kassadagi mablag'lar 201,7
5 Majburiy zahira hisobvarag'idagi mablag'lar 19,2
6 Kredit qo'yilmalari 19 959,1
7 Horijiy valyutada berilgan kreditlar 15 140,2
8 Ipoteka kreditlari 869,3
9 Istemol kreditlari 194,1
10 Mikrokreditlar 262,6
11 Qimmatbaho qog'ozlar va investitsiyalar portfeli 278,4
12 Jalb qilingan depozitlar hajmi 7 365,2
13 Aholi omonatlari 1 100,1
14 Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar 180,2
15 Bank foydasi
16 Mijozlar bazasi (dona) 2 033 431
16.1 shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar) 1 988 346
17 Filiallar soni 26
18 Minibanklar soni 77

Bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari 01.01.2018

Кo'rsatkichlar nomi mlrd.so'm
1 Umumiy kapital 3 083,2
1.1 shu jumladan: Ustav kapitali 2 098,9
2 Jami aktivlar 24 276,4
3 Vakillik hisobvarag'idagi mablag'lar 1 482,1
4 Kassadagi mablag'lar 226,5
5 Majburiy zahira hisobvarag'idagi mablag'lar 522,3
6 Kredit qo'yilmalari 18 288,3
7 Horijiy valyutada berilgan kreditlar 14 429,04
8 Ipoteka kreditlari 782,03
9 Istemol kreditlari 23,53
10 Mikrokreditlar 139,49
11 Qimmatbaho qog'ozlar va investitsiyalar portfeli 345,48
12 Jalb qilingan depozitlar hajmi 8 692,28
13 Aholi omonatlari 1 049,53
14 Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar 156,84
15 Bank foydasi 51,01
16 Mijozlar bazasi (dona) 1 996 348
16.1 shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar) 1 952 965
17 Filiallar soni 26
18 Minibanklar soni 83

Bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari 01.10.2017

Кo'rsatkichlar nomi mlrd.so'm
1 Umumiy kapital 1 752.3
1.1 shu jumladan: Ustav kapitali 720.7
2 Jami aktivlar 22 661.5
3 Vakillik hisobvarag'idagi mablag'lar 1 212,5
4 Kassadagi mablag'lar 242,7
5 Majburiy zahira hisobvarag'idagi mablag'lar 644,7
6 Kredit qo'yilmalari 13 787,4
7 Horijiy valyutada berilgan kreditlar 10 118,8
8 Ipoteka kreditlari 719,8
9 Istemol kreditlari 209,9
10 Mikrokreditlar 115,6
11 Qimmatbaho qog'ozlar va investitsiyalar portfeli 464,4
12 Jalb qilingan depozitlar hajmi 8 922,3
13 Aholi omonatlari 1 086,9
14 Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar 170,2
15 Bank foydasi 104,5
16 Mijozlar bazasi (dona) 1 958 163
16.1 shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar) 1 914 691
17 Filiallar soni 26
18 Minibanklar soni 83

Matbuot markazi