O'zgartirilgan: 2021-03-12

Bank qo'mitalari

Bank Kengashi qoshida 4 ta qo'mita mavjud:

- Audit qo’mitasi;

- Tavakkalchiliklarni boshqarish qo‘mitasi;

- Mukofotlash va kadrlar qo'mitasi;

- Strategiya qo'mitasi.

Qo'mitalarning vazifasi Bank Kengashiga ko'rib chiqishi uchun kiritilgan masalalarni oldindan ko'rib chiqishdir. Qo'mitalar tomonidan ma'qullanmagan taqdirda, masalalar qo'shimcha ravishda Bank Kengashi ko'rib chiqish uchun taqdim etilmaydi, lekin qayta ko'rib chiqishga yuboriladi. Qo'mitalarning yig'ilishlari zarurat bo'lganda, lekin chorakda kamida bir marta o'tkaziladi. Har bir qo'mita kamida 3 kishidan iborat (Bank Kengashi a'zolari). Qo‘mita boshqa qo‘mita a’zoligida bo‘lgan aynan bir shaxslar tarkibidan iborat bo‘lishiga, shuningdek, kengashning bir a’zosi bir vaqtning o‘zida turli qo‘mitalar raisi bo‘lishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Audit qo’mitasining vazifalari:

moliyaviy hisobot va ichki audit siyosatini ishlab chiqish hamda tasdiqlash jarayonida ishtirok etish;

nazoratga oid, moliyaviy va boshqa hisobotlarning taqdim etilishini, to‘liqligini, ishonchliligini nazorat qilish;

o‘z vakolati doirasidagi masalalar yuzasidan kengash yig‘ilishlariga ma’lumotlar tayyorlash va kengashga hisobotlar taqdim etish;

bankning ichki va tashqi auditorlar bilan o‘zaro aloqasini nazorat qilib borish;

ichki audit xizmati rahbarini tayinlash (lavozimidan ozod qilish) masalasini ko‘rib chiqib, kengashga taklif kiritish;

ichki audit xizmatining choraklik hisobotlarini o‘rganib chiqish va kengashga taqdim etish;

bankning ichki nazorat tizimi va ichki auditi faoliyati samaradorligi va monandligini ta’minlash uchun ularni baholash, ichki audit tekshiruvlari rejasi va ularning davriyligini ko‘rib chiqish, ichki audit xizmati rahbari o‘z vazifa va majburiyatlarini qay darajada amalga oshirayotganligini baholashda ishtirok etish va o‘z fikrlarini bildirish;

har chorakda kamida bir marta ichki audit xizmati rahbari bilan uchrashuv o‘tkazib, ichki audit xizmati faoliyatiga oid masalalarni muhokama qilish;

tashqi auditor takliflarini baholashda kengashga amaliy yordam berish, tashqi auditorni tanlashda kengashga tavsiyalar tayyorlash;

tashqi auditorlarning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdori va u bilan shartnoma tuzilishi (bekor qilinishi) to‘g‘risida kengashga takliflar kiritish;

tashqi auditorlar uchun texnik vazifalarni ishlab chiqishda kengashga amaliy yordam berish;

ichki va tashqi audit hisobotlarini qabul qilib olish hamda ularda va boshqa nazoratni amalga oshiruvchi bo‘linmalar tomonidan aniqlangan qonun hujjatlari, bankning siyosatlari va ichki hujjatlariga nomuvofiqliklar va kamchiliklarni bank boshqaruvi tomonidan o‘z vaqtida bartaraf etilishini nazorat qilish;

tashqi auditorlik hisobot va xulosalarni ko‘rib chiqish va ularni kengashga taqdim etish;

tashqi auditorlar faoliyati qoniqarsiz deb baholangan taqdirda, ularni o‘zgartirish yuzasidan kengashga tavsiyalar berish;

bank faoliyatining shaffofligi va ma’lumotlarning oshkor qilinishi yetarli darajada va aniq ekanligini ko‘rib chiqish;

o‘z faoliyati to‘g‘risida hisobot tayyorlash;

kengash tomonidan yuklatilgan boshqa vazifalarni bajarish.

Tavakkalchiliklarni boshqarish qo‘mitasining vazifalari:

Mukofotlash va kadrlar qo'mitasining vazifalari:

Strategiya qo'mitasining vazifalari:

 

Matbuot markazi