O'zgartirilgan: 23-02-2021

Korrespondentlik munosabatlar

Asaka banki keng korrespondentlik tarmog'iga ega

Dunyoning eng yirik banklarida ochilgan korrespondentlik hisobvaraqlari orqali turli operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi keng korrespondentlik tarmog'iga ega bo'lgan "Asaka" banki dunyoning yirik banklari orasida yetakchi o'rinni egallaydi.

Bugungi kunda "Asaka" bankida Korrespondent-banklar soni 370 dan ortiq bankni tashkil etadi. Ularning 34 tasi bilan turli valyutalarda hisob raqamlar ochildi: Nostro 34 turi va Loro hisoblarining 38 turi.

Ayni paytda Korrespondent banklar soni "Asaka" bank tomonidan mijozlarning topshiriqlari bo'yicha o'tkazilayotgan barcha banklararo operatsiyalarni to'liq qamrab olish imkonini bermoqda. Zarur hollarda "Asaka" bank yangi banklar bilan korrespondentlik munosabatlarini o'rnatish bo'yicha tezkor ishlarni amalga oshirishga tayyor.

Bank hamkorlari

Matbuot markazi