O'zgartirilgan: 23-02-2021

Reytinglar

Xalqaro reyting agentliklari tomonidan “Asaka” bankiga quyidagi reyting baholar berildi

Fitch Rating

- 2020 yil 2 iyun kuni “Fitch Ratings” xalqaro reyting agentligi “Asaka” bankiga quyidagi reyting baholarini berdi:


Emitentning milliy va xorijiy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi: BВ-, «Barqaror» istiqboli

Emitentning milliy va xorijiy valyutadagi qisqa muddatli defolt reytingi: B, «Barqaror» istiqboli

Barqarorlik reytingi: B

Quvvatlash reytingi: 3

Quvvatlash reytingi darajasi: ВВ-

Moody`s

2020 yil 15 dekabr kuni “Moody’s” xalqaro reyting agentligi “Asaka” bankining quyidagi reyting baholarini tasdiqladi:


«Barqaror» istiqboli

Kontragent xatarlar bahosi: B1

Bank depozitlari reytingi: B3

Bankning moliyaviy barqarorlik reytingi: B3

•Quvvatlash reytingi: B3

Bankning bazaviy Kredit bahosi: B3

Bankning belgilangan bazaviy Kredit bahosi: B3

Matbuot markazi